De beslissing aanvechten met een OTS advocaat

In uiteenlopende gevallen kan de Raad voor de Kinderbescherming (RvK) of het Openbaar Ministerie (OM) besluiten dat de ontwikkeling van je kind in gevaar is en dat het nodig is om ondertoezichtstelling in te stellen. Wanneer je kind onder toezicht gesteld wordt, betekent dit dat er een gezinsvoogd toegewezen wordt die de situatie bekijkt. Per situatie en gezin zal dit anders voornemen. Bij de een zal het kind (gedeeltelijk) nog wel thuis wonen, terwijl het ook zo kan zijn dat hij of zij (tijdelijk) uit huis geplaatst wordt. Ben jij het er als ouder niet mee eens dat jouw gezin ondertoezichtstelling opgelegd krijgt? Vecht deze beslissing dan aan samen met een OTS advocaat.

  • Voorkomen
  • Veranderen
  • Beëindigen

Afhankelijk van hoe jullie situatie er precies uitziet kan er aan de slag worden gegaan met een van de bovenstaande opties. Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie besluit dat het nodig is om jullie kind ondertoezichtstelling te brengen dan word je hier als ouder voortijdig van op de hoogte gesteld. Je bent dan al in de gelegenheid om dit aan te vechten. Dit kun je uiteraard alleen doen, maar als je echt sterk wilt staan en meer kans wilt maken dat de ondertoezichtstelling niet doorgaat, neem dan een OTS advocaat in de arm van ots-zaken.nl.

Het veranderen van ondertoezichtstelling met de OTS advocaat

Is de ondertoezichtstelling al in gang gezet, maar gaat het niet volgens jullie wensen? Dan wil je hier natuurlijk iets aan doen. Ook in deze situatie sta je het sterkst met een OTS advocaat. Hij of zij heeft de juiste kennis en ervaring en kan jou hiermee dus op het juiste pad zetten en het echt voor elkaar krijgen om verandering te brengen in de ondertoezichtstelling. In deze situaties is het belangrijk dat je met goede argumenten op de proppen komt om te laten zien dat de verandering ofwel noodzakelijk is of dusdanig nodig is dat ze je verder willen helpen. Er zijn bijvoorbeeld situaties waarin de gezinsvoogd niet het beloofde werk doet of er hebben zich bepaalde vervelende situaties voor gedaan. In zo’n geval wil je dan natuurlijk een andere gezinsvoogd. Een OTS advocaat zal jullie daarbij helpen en de zaak samen met jullie aanvechten.

De OTS advocaat helpt met de beëindiging

Het is niet alleen mogelijk om iets te veranderen aan de ondertoezichtstelling. Het is ook mogelijk om deze te beëindigen. Zoals we al eerder zeiden krijg je als ouders van tevoren te horen wanneer ondertoezichtstelling door de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie opgelegd gaat worden. Je kunt dan bezwaar aantekenen. Het kan echter zo zijn dat je in die tijd dit wel een goede beslissing vond, maar dat er inmiddels dusdanige veranderingen hebben plaatsgevonden dat de ondertoezichtstelling opgeheven kan worden. Zolang echter de gezinsvoogd het daar niet mee eens is kan het lastig zijn om dit voor elkaar te krijgen en dat is waar de OTS advocaat om de hoek komt kijken. Hij of zij zal jullie kunnen helpen om de ondertoezichtstelling te beëindigen. Kun jij de hulp van een OTS advocaat goed gebruiken? Neem dan contact op via de website van OTS Zaken. Hier vind je de informatie die je nodig hebt op dit gebied. Deze website wordt beheerd door Meesters & Meer advocaten en mediators en zij hebben ruime ervaring rondom dit onderwerp. Ze werken door heel Nederland heen en zullen dus ook jou en je gezin verder kunnen helpen. Je kunt vrijblijvend contact met ze opnemen om erachter te komen wat ze precies voor jou kunnen betekenen!